Image    Planeta

12 nov 2018 - 20:57

En el proper mes i mig ja tinc la lectura assegurada. Molt interessant crec jo:

 

Vul ampliar els meus coneixements al respecte.

Alguna recomanació més?

17 oct 2018 - 23:58

Aquesta és fàcil.

Fa uns dies, al servidor on tinc instal·lat Matomo, l'equivalent lliure del Google Analytics, no podia accedir via interfície web. Em vaig posar a mirar el registre del sistema i no parava d'escopir el següent missatge:

 

ERROR [2018-10-16 09:18:02] 1225 Got invalid response from API request: ?module=API&method=API.get&idSite=1&period=day&date=last4&format=php&trigger=archivephp. Response was 'a:2:{s:6:"result";s:5:"error";s:7:"message";s:132:"Mysqli statement execute error : Table './stats_softcatala/piwik_log_visit' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed";}' ERROR [2018-10-16 09:18:02] 1225 Empty or invalid response '' for website id 1, Time elapsed: 0.632s, skipping ERROR [2018-10-16 09:18:03] 1225 Got invalid response from API request: ?module=API&method=API.get&idSite=2&period=day&date=last4&format=php&trigger=archivephp. Response was 'a:2:{s:6:"result";s:5:"error";s:7:"message";s:132:"Mysqli statement execute error : Table './stats_softcatala/piwik_log_visit' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed";}' ERROR [2018-10-16 09:18:03] 1225 Empty or invalid response '' for website id 2, Time elapsed: 0.645s, skipping ERROR [2018-10-16 09:18:04] 1225 Got invalid response from API request: ?module=API&method=API.get&idSite=3&period=day&date=last5&format=php&trigger=archivephp. Response was 'a:2:{s:6:"result";s:5:"error";s:7:"message";s:132:"Mysqli statement execute error : Table './stats_softcatala/piwik_log_visit' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed";}' ERROR [2018-10-16 09:18:04] 1225 Empty or invalid response '' for website id 3, Time elapsed: 0.609s, skipping ERROR [2018-10-16 09:18:04] 1225 Got invalid response from API request: ?module=API&method=API.get&idSite=4&period=day&date=last5&format=php&trigger=archivephp. Response was 'a:2:{s:6:"result";s:5:"error";s:7:"message";s:132:"Mysqli statement execute error : Table './stats_softcatala/piwik_log_visit' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed";}' ERROR [2018-10-16 09:18:04] 1225 Empty or invalid response '' for website id 4, Time elapsed: 0.699s, skipping ERROR [2018-10-16 09:18:05] 1225 Got invalid response from API request: ?module=API&method=API.get&idSite=5&period=day&date=last5&format=php&trigger=archivephp. Response was 'a:2:{s:6:"result";s:5:"error";s:7:"message";s:132:"Mysqli statement execute error : Table './stats_softcatala/piwik_log_visit' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed";}' ERROR [2018-10-16 09:18:05] 1225 Empty or invalid response '' for website id 5, Time elapsed: 0.606s, skipping ERROR [2018-10-16 09:18:06] 1225 Got invalid response from API request: ?module=API&method=API.get&idSite=6&period=day&date=last5&format=php&trigger=archivephp. Response was 'a:2:{s:6:"result";s:5:"error";s:7:"message";s:132:"Mysqli statement execute error : Table './stats_softcatala/piwik_log_visit' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed";}' ERROR [2018-10-16 09:18:06] 1225 Empty or invalid response '' for website id 6, Time elapsed: 0.599s, skipping ERROR [2018-10-16 09:18:06] 1225 12 total errors during this script execution, please investigate and try and fix these errors.

Evidentment, la taula piwik_log_visit calia reparar-la.

Si et saps la contrasenya, és fàcil accedir al mysql i reparar la taula en qüestió amb la comanda que ja sabeu:

# mysql -u root -p Enter password: Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 1405979 Server version: 5.5.60-0+deb8u1 (Debian) Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. mysql> repair table piwik_log_visit;

Però si no saps la contrasenya o no la recordes pel temps que fa que no la gastes, aleshores és fotut. Has de cerca-la allà on la tingues amagada. Quina perea.

Hi ha una opció fàcil amb què no necessites la contrasenya: reparar directament els fitxers de la taula de mysql.

Així que vaig fer el següent per reparar la taula:

# cd /var/lib/mysql/stats/ # myisamchk -r -v -f ./piwik_log_visit - recovering (with sort) MyISAM-table './piwik_log_visit' Data records: 3950916 - Fixing index 1 - Searching for keys, allocating buffer for 78677 keys - Merging 113986693 keys - Last merge and dumping keys - Fixing index 2 - Searching for keys, allocating buffer for 58950 keys - Merging 113986693 keys - Last merge and dumping keys - Fixing index 3 - Searching for keys, allocating buffer for 77958 keys - Merging 113986693 keys - Last merge and dumping keys - Fixing index 4 - Searching for keys, allocating buffer for 77958 keys - Merging 113986693 keys - Last merge and dumping keys Data records: 113986693

Solucionat. Taula reparada rápidament i el Matomo en funcionament. A per altra cosa.

17 oct 2018 - 23:58

Aquesta és fàcil.

Fa uns dies, al servidor on tinc instal·lat Matomo, l'equivalent lliure del Google Analytics, no podia accedir via interfície web. Em vaig posar a mirar el registre del sistema i no parava d'escopir el següent missatge:

 

ERROR [2018-10-16 09:18:02] 1225 Got invalid response from API request: ?module=API&method=API.get&idSite=1&period=day&date=last4&format=php&trigger=archivephp. Response was 'a:2:{s:6:"result";s:5:"error";s:7:"message";s:132:"Mysqli statement execute error : Table './stats_softcatala/piwik_log_visit' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed";}' ERROR [2018-10-16 09:18:02] 1225 Empty or invalid response '' for website id 1, Time elapsed: 0.632s, skipping ERROR [2018-10-16 09:18:03] 1225 Got invalid response from API request: ?module=API&method=API.get&idSite=2&period=day&date=last4&format=php&trigger=archivephp. Response was 'a:2:{s:6:"result";s:5:"error";s:7:"message";s:132:"Mysqli statement execute error : Table './stats_softcatala/piwik_log_visit' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed";}' ERROR [2018-10-16 09:18:03] 1225 Empty or invalid response '' for website id 2, Time elapsed: 0.645s, skipping ERROR [2018-10-16 09:18:04] 1225 Got invalid response from API request: ?module=API&method=API.get&idSite=3&period=day&date=last5&format=php&trigger=archivephp. Response was 'a:2:{s:6:"result";s:5:"error";s:7:"message";s:132:"Mysqli statement execute error : Table './stats_softcatala/piwik_log_visit' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed";}' ERROR [2018-10-16 09:18:04] 1225 Empty or invalid response '' for website id 3, Time elapsed: 0.609s, skipping ERROR [2018-10-16 09:18:04] 1225 Got invalid response from API request: ?module=API&method=API.get&idSite=4&period=day&date=last5&format=php&trigger=archivephp. Response was 'a:2:{s:6:"result";s:5:"error";s:7:"message";s:132:"Mysqli statement execute error : Table './stats_softcatala/piwik_log_visit' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed";}' ERROR [2018-10-16 09:18:04] 1225 Empty or invalid response '' for website id 4, Time elapsed: 0.699s, skipping ERROR [2018-10-16 09:18:05] 1225 Got invalid response from API request: ?module=API&method=API.get&idSite=5&period=day&date=last5&format=php&trigger=archivephp. Response was 'a:2:{s:6:"result";s:5:"error";s:7:"message";s:132:"Mysqli statement execute error : Table './stats_softcatala/piwik_log_visit' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed";}' ERROR [2018-10-16 09:18:05] 1225 Empty or invalid response '' for website id 5, Time elapsed: 0.606s, skipping ERROR [2018-10-16 09:18:06] 1225 Got invalid response from API request: ?module=API&method=API.get&idSite=6&period=day&date=last5&format=php&trigger=archivephp. Response was 'a:2:{s:6:"result";s:5:"error";s:7:"message";s:132:"Mysqli statement execute error : Table './stats_softcatala/piwik_log_visit' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed";}' ERROR [2018-10-16 09:18:06] 1225 Empty or invalid response '' for website id 6, Time elapsed: 0.599s, skipping ERROR [2018-10-16 09:18:06] 1225 12 total errors during this script execution, please investigate and try and fix these errors.

Evidentment, la taula piwik_log_visit calia reparar-la.

Si et saps la contrasenya, és fàcil accedir al mysql i reparar la taula en qüestió amb la comanda que ja sabeu:

# mysql -u root -p Enter password: Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 1405979 Server version: 5.5.60-0+deb8u1 (Debian) Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. mysql> repair table piwik_log_visit;

Però si no saps la contrasenya o no la recordes pel temps que fa que no la gastes, aleshores és fotut. Has de cerca-la allà on la tingues amagada. Quina perea.

Hi ha una opció fàcil amb què no necessites la contrasenya: reparar directament els fitxers de la taula de mysql.

Així que vaig fer el següent per reparar la taula:

# cd /var/lib/mysql/stats/ # myisamchk -r -v -f ./piwik_log_visit - recovering (with sort) MyISAM-table './piwik_log_visit' Data records: 3950916 - Fixing index 1 - Searching for keys, allocating buffer for 78677 keys - Merging 113986693 keys - Last merge and dumping keys - Fixing index 2 - Searching for keys, allocating buffer for 58950 keys - Merging 113986693 keys - Last merge and dumping keys - Fixing index 3 - Searching for keys, allocating buffer for 77958 keys - Merging 113986693 keys - Last merge and dumping keys - Fixing index 4 - Searching for keys, allocating buffer for 77958 keys - Merging 113986693 keys - Last merge and dumping keys Data records: 113986693

Solucionat. Taula reparada rápidament i el Matomo en funcionament. A per altra cosa.

12 oct 2018 - 10:27

Mirant el log del meu Debian Stretch, han aparegut missatges avisant-me que hi ha claus obsoletes al fitxer de configuració del servidor ssh:

Oct 12 10:12:31 servidor sshd[11342]: /etc/ssh/sshd_config line 19: Deprecated option KeyRegenerationInterval Oct 12 10:12:31 servidor sshd[11342]: /etc/ssh/sshd_config line 20: Deprecated option ServerKeyBits Oct 12 10:12:31 servidor sshd[11342]: /etc/ssh/sshd_config line 32: Deprecated option RSAAuthentication Oct 12 10:12:31 servidor sshd[11342]: /etc/ssh/sshd_config line 39: Deprecated option RhostsRSAAuthentication

Mirant a les notes de versions, sembla que en actualitzar openssh de la versió 7.3 a la versió 7.4,

root@servidor:~# apt-cache policy openssh-server openssh-server: Instal·lat: 1:7.4p1-10+deb9u4 Candidat: 1:7.4p1-10+deb9u4 Taula de versió: *** 1:7.4p1-10+deb9u4 500 500 http://security.debian.org stretch/updates/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1:7.4p1-10+deb9u3 500 500 http://ftp.us.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages

hi ha claus del fitxer de configuració que ja no tenen cap efecte a l'ssh2. Els desenvolupadors les han eliminat.

Doncs cal eliminar-les, ja sabeu:

# sed -i '/KeyRegenerationInterval/d' /etc/ssh/sshd_config # sed -i '/ServerKeyBits/d' /etc/ssh/sshd_config # sed -i '/RSAAuthentication/d' /etc/ssh/sshd_config # sed -i '/RhostsRSAAuthentication/d' /etc/ssh/sshd_config

I reiniciar el servidor:

# systemctl restart sshd

El problema és que me n'adone ara :D

10 oct 2018 - 01:16

Ja fa uns quants mesos vaig poder seguir una interessant presentació d'Albert Noguera Fernández sobre processos constituents, basant-se en la seva experiència en aquests processos a Llatinoamèrica, que havia estudiat de ben a prop. Com a conclusió del debat, el ponent (qui havia format part de diferents meses del Parlament sobre la qüestió abans del propi referèndum de l'1O) argumentava que veia difícil cap canvi substancial proper en el temps.

Política
15 set 2018 - 20:37
$ cd projectes/ $ wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.0/julia-1.0.0-linux-x86_64.tar.gz $ tar xvvf julia-1.0.0-linux-x86_64.tar.gz $ export PATH=$PATH:~/projectes/julia-1.0.0/bin $ mkdir -p ~/.julia/config/ $ echo "using Pkg" >> ~/.julia/config/startup.jl $ julia

julia> Pkg.add("UnicodePlots")

julia> using UnicodePlots julia> myPlot = lineplot([sin, cos], -π, 2π)

14 set 2018 - 07:44

Hui he iniciat el meu Ubuntu 18.04 i de sobte se m'ha reiniciat un parell o tres de vegades el meu escriptori amb gnome+wayland sense que jo fera res.

Immediatament he anat a la finestra de comandaments a vore què li passava al sistema:

$ dmesg -w ... [ 136.559610] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nve7_fuc084 failed with error -2 [ 136.559618] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nve7_fuc084d failed with error -2 [ 136.559619] nouveau 0000:01:00.0: msvld: unable to load firmware data [ 136.559622] nouveau 0000:01:00.0: msvld: init failed, -19

Resulta que no tinc accel·leració ara mateix a la meua targeta gràfica

$ lspci -v | grep -i nvidia 01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK104M [GeForce GTX 870M] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller]) Kernel modules: nvidiafb, nouveau

i no poden solucionar-ho perquè el firmware és propietari. :(

Com no puc tindre problemes amb el meu portàtil per tema de treball, la solució passa per instal·lar el firmware propietari. Cree un directori on posar el firmware:

$ mkdir /tmp/nouveau $ cd /tmp/nouveau

Em baixe un fitxer per extraure el firmware:

$ wget https://raw.github.com/imirkin/re-vp2/master/extract_firmware.py

Em baixe l'instal·lador porpietari i l'execute:

$ wget http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/325.15/NVIDIA-Linux-x86-325.15.run $ sh NVIDIA-Linux-x86-325.15.run --extract-only

Extrac el firmware amb l'aplicació que m'he baixat abans:

$ python extract_firmware.py

Cree un directori al sistema on es posa tot el firmware:

$ sudo mkdir /lib/firmware/nouveau

I copie allà tots els fitxers del firmware:

$ sudo cp -d nv* vuc-* /lib/firmware/nouveau/

I ja està. Ha desaparegut l'error i ja tinc accel·leració.

14 set 2018 - 07:28

Interessant pàgina web interactiva on pots comprovar com era la terra fa milions d'anys: ancient earth. Mireu:

Com podeu veure a la imatge, es pot navegar amb les tecles de fletxa avant i darrere en el temps, o acostar-te o allunyar-te del planeta. Tens un seleccionable per saltar directament a uns milions d'anys determinats i un altre selector per a saltar a èpoques de la terra on es produïren evolucions especials.

Fins i tot tens un quadre on pots posar una adreça, per saber on estaries si estigueres en aquell moment.

A la pàgina principal d'aquesta web, si t'agraden els dinosaures, tens un munt de fotos i informació sobre ells.

Divertit. Apunte l'adreça a l'apartat d'enllaços per poder visitar-la més endavant.

 

6 set 2018 - 23:09

La Gestió de Drets Digitals, DRM en anglès, és un terme molt ampli utilitzat per denominar aquella tecnologia que controla com i quan es pot utilitzar qualsevol contingut digital, com ara els jocs, la música, el vídeo o els llibres.

Els jocs amb DRM inclouen una capa de programari més enllà del que necessiteu per jugar al joc. Avui en dia, el DRM enviarà la vostra informació a un servidor en línia, i podrien executar comprobacions per veure si heu tocat fitxers o refusar donar-vos accés definitivament al joc a no ser que hagueu iniciat la sessió a algun lloc.

Dit d'una altra manera, el DRM està allà per qüestionar el que feu en cada pas del camí.

Per què us hauríeu de preocupar pel DRM?

Perquè hi ha un interruptor integrat als vostres jocs. És clar, el DRM potser no us afectarà ara mateix, però les empreses mantindran la clau i només us permetran entrar sempre que pugueu provar la propietat de manera repetida. Sempre que estigueu connectats a Internet. Mentre el DRM funcioni sense cap error. Mentre estigui.

Així, doncs, la càrrega de la prova la teniu vós? Pots confiar en algú que no confia en tu?

 

 

Més info: defectivebydesign.org, eff.org

By Gog.com

6 set 2018 - 22:41

Interessant pàgina web de la Comissió Europea on podem vore diversos atles amb informació diversa sobre la desertització al planeta.

Les dades les podeu visualitzar agrupades en les següents temàtiques:

Dins de cada apartat hi ha diversos atles que mostren les dades abordant el problema des de distints punts.

Per exemple, en l'apartat dels límits de la sostenibilitat, hi ha diversos atles que tracten l'aridesa i sequera. Així, us podeu trobar amb un mapa així, que intenta posar cara als patrons de l'aridesa:

on es veu clarament quines zones del planeta estan més exposades a la sequera. Hi ha un munt de dades i gràfics addicionals en cada secció.

El que he dit, molt interessant.

Afegisc l'URL a la secció d'enllaços, com sempre.

Pàgines