Planeta

04/10/2021 - 12:06La Free Software Foundation Europe (FSFE) és una organització sense ànim de lucre que vol empoderar als usuaris perquè controlin la tecnologia. La FSFE està organitzant el concurs de programació 'Youth Hacking 4 Freedom' (YH4F). Aquest concurs està adreçat a joves entre 14 i 18 anys que, al llarg de cinc mesos, en competició telemàtica i programant amb software lliure, poden aspirar a premis en metàl·lic i a un viatge a Brusel·les.


Per a més informació podeu consultar aquest enllaç.
14/09/2021 - 11:47

Nou diccionari de sinònims, amb 35.000 paraules i llicència lliure.

L'entrada Softcatalà presenta un diccionari de sinònims completament renovat ha aparegut primer a Softcatalà.

30/08/2021 - 12:37

El laboratori virtual micropython és una eina desenvolupada a l’INS Príncep de Viana per una part del professorat i de l’alumnat del pràcticum del màster d'educació secundària que han impartit classes en aquest centre. Va sorgir com a resposta al confinament COVID al curs 2019-20 per substituir el laboratori real. La versió original del laboratori virtual micropython requeria l’ús d’un servidor web extern, amb la complexitat tècnica i la despesa econòmica que suposa tenir-lo en funcionament.


Aquesta versió que us presentem ara, molt millorada i integrada a la Linkat, no necessita cap servidor extern i es pot utilitzar com a complement al laboratori real o bé  substituir-lo. El laboratori virtual micropython s’incorporarà al perfil de tecnologia i robòtica de la Linkat.


El laboratori virtual micropython té com a objectiu desenvolupar les competències de programació a 3r d'ESO. Amb aquest laboratori es pot simular l'execució de programes micropython a l'ecosistema real D1 mini


Actualment, el laboratori virtual micropython permet simular els mòduls següents:


· Sensor de temperatura i humitat

· Brunzidor

· Pantalla OLED

· Polsador

· 7 LEDs RGB


Per a més informació podeu consultar la web del projecte.

17/08/2021 - 10:00
13/08/2021 - 20:08
Evitar els problemes de connexió a Internet en tornar de suspensió o hibernació. Família Debian.