Equip i comunitat d'ubuntaires en català Planet

May 02, 2017

Manifest de la djangocon d'Europa 2017

Nosaltres, desenvolupadors, fabricants, enginyers de programari, reparadors, dissenyadors, hackers, som els més ben educats, més ben comunicats i, al cap i a la fi, la generació més afortunada mai. Tenim ...

Nou blog

Hui he decidit renovar la web. Pim pam. En aquest cas, m'he decidit pel meu benvolgut django. Feia molt de temps que no programava res fent servir aquest

Tecnologia emprada

Una vegada que sabeu que tinc la nova web, us dic la tecnologia que la fa possible. Com he dit en una altra entrada, django en la seua versió ...