Image    Planeta

29 jul 2018 - 22:22

Una curiositat. Tot just després d'actualitzar Django:

$ pip install -U Django ... ... You are using pip version 10.0.1, however version 18.0 is available. You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.

Com pot ser que pip haja augmentat la versió de la 10.0.1 a la 18.0 si fa poc vaig actualitzar a la 10.0??

La raó no és que hagen hagut un munt de canvis de sobte que impliquen un canvi tant brusc de versió, sinó que els desenvolupadors han decidit que a partir d'ara passen a seguir un versionat de calendari.

Tal com fan altres branques en desenvolupament de grans programaris, com ara Ubuntu, que com sabeu nomena cada versió indicant any i mes, Ubuntu Bionic Beaver és la versió 18.04, abril del 2018, els desenvolupadors de pip han decidit seguir aquesta nomenclatura en les seues versions.

Cada 3 mesos hi haurà una nova versió de pip, i així sabrem fàcilment quan ha estat publicada.

 

29 jul 2018 - 08:56

Per curiositat, he volgut comprovar com es voria la meua pàgina web amb un navegador com ara links.

El links és un navegador en mode text, amb llicència lliure, desenvolupat a finals del segle passat i que permet navegar per webs en entorns que no són gràfics, és a dir, sense escriptori gràfic.

Així que he pensat que els que no tenen entorn gràfic també tenen dret a vore la meua pàgina web, i és un símptoma de qualitat :) que es puga navegar en mode text.

Doncs ja sabeu:

$ sudo apt-get install links

I per arrencar-lo simplement hem d'executar en una finestra de comandaments...

$ links

o si vols anar directament a la pàgina en qüestió, executa...

$ links cubells.io

Ajuda: una vegada iniciat el navegador, prem la tecla escape, perquè aparega el menú superior on podràs vore totes les dreceres de teclat, com per exemple, la tecla g per posar una url, amb les tecles de les fletxes pots desplaçar-te d'enllaç a enllaç, i pots prémer la tecla q per tancar el navegador.

I com es veu la meua pàgina web amb el navegador links? Doncs es veu bé i es navega fàcil:

28 jul 2018 - 09:18

En instal·lar Odoo versió 11.0 en un Ubuntu 18.04.1 acabadet d'instal·lar...

$ git clone -b 11.0 https://github.com/OCA/OCB.git odoo ... ... $ cd odoo $ sudo -H pip3 install -r requirements.txt

Doncs arriba un moment, quan intenta constuir wheels per a lxml..

Building wheels for collected packages: lxml Running setup.py bdist_wheel for lxml ... -

que la compilació casca estrepitosament:

... ... building 'lxml.etree' extension creating build/temp.linux-x86_64-3.6 creating build/temp.linux-x86_64-3.6/src creating build/temp.linux-x86_64-3.6/src/lxml x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fdebug-prefix-map=/build/python3.6-EKG1lX/python3.6-3.6.5=. -specs=/usr/share/dpkg/no-pie-compile.specs -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -Isrc/lxml/includes -I/usr/include/python3.6m -c src/lxml/lxml.etree.c -o build/temp.linux-x86_64-3.6/src/lxml/lxml.etree.o -w In file included from src/lxml/lxml.etree.c:515:0: src/lxml/includes/etree_defs.h:14:10: fatal error: libxml/xmlversion.h: No such file or directory #include "libxml/xmlversion.h" ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. Compile failed: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1 cc -I/usr/include/libxml2 -c /tmp/xmlXPathInitn62qeoo7.c -o tmp/xmlXPathInitn62qeoo7.o /tmp/xmlXPathInitn62qeoo7.c:1:10: fatal error: libxml/xpath.h: No such file or directory #include "libxml/xpath.h" ^~~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. ********************************************************************************* Could not find function xmlCheckVersion in library libxml2. Is libxml2 installed? *********************************************************************************

La solució és instal·lar aquestos 2 paquets:

$ sudo apt-get install libxml2-dev libxslt1-dev

Per si vos trobeu amb això.

27 jul 2018 - 06:55

Fa poc vaig instal·lar Ubuntu en el portàtil nou d'una cosina política de la meua dona. En concret en un HP Pavilion 15-CD002NS, un portàtil baratet amb 8Gb de RAM, disc dur SSD de 256Gb i targeta dedicada Radeon de 4Gb.

La instal·lació sense cap problema. Perfecta y ràpida. Sense haver de tocar l'arrencada uefi a la bios.

El problema ha vingut després, quan usaven el portàtil, de sobte es posava a rotar la pantalla de l'ordinador. Com si fos un mòbil i estigueres movent-lo. Quan m'ho han dit no m'ho creia, però resulta que sí. No ho havia vist mai això.

He regirat per Internet i he trobat aquest bug.

La solució és desintal·lar el paquet iio-sensor-proxy. Ho deixe ací per si vos trobeu amb el mateix problema.

Pàgines