Image    Planeta

15 jul 2018 - 10:11
git config --global gpg.program gpg2 git config --global user.signingkey IDCLAU git config --global commit.gpgsign true # Signa sempre 0
13 jul 2018 - 08:02

No sé on vaig llegir l'altre dia que el programa Copernicus ja començava a fer públiques les seues dades obtingudes amb la observació del planeta.

D'entre les dades disponibles, m'ha paregut interessant, del sentinel-5p, la qualitat de l'aire:

Com ja sabeu, les dades están disponibles públicament en aquesta pàgina web (sentinel 1, 2 i 3, sentinel 5 properament), i té una API per poder accedir a les dades amb informació i documentació.

Però apart d'aquesta font d'informació, vaig trobar aquesta pàgina web amb informació interessant amb un munt de gràfiques interessants. Pert exemple, l'adopció d'internet al món:

Ambdues pàgines web les afegisc a l'apartat d'enllaços.

6 jul 2018 - 19:46

Ben senzill, llegint la documentació:

$ python Python 2.7.15rc1 (default, Apr 15 2018, 21:51:34) [GCC 7.3.0] on linux2 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> import xmlrpclib >>> >>> url = 'http://346030-11-0-dc5e0e.runbot11.odoo.com' >>> db = '346030-11-0-dc5e0e-all' >>> username = 'admin' >>> password = 'admin' >>> port = '' >>> common = xmlrpclib.ServerProxy('{url}:{port}/xmlrpc/common'.format(url=url, port=port)) >>> uid = common.authenticate(db, username, password, {}) >>> models = xmlrpclib.ServerProxy('{url}:{port}/xmlrpc/2/object'.format(url=url, port=port)) >>> >>> partners = models.execute_kw(db, uid, password, 'res.partner', 'search_read', [[]], {'fields': ['name', 'phone']}) >>> for partner in partners: ... print('Name: {name}, phone: {phone}'.format(name=partner['name'], phone=partner['phone'] or '')) ... Name: ASUSTeK, phone: (+886) (02) 4162 2023 Name: Arthur Gomez, phone: Name: James Miller, phone: Name: Joseph Walters, phone: Name: Julia Rivero, phone: Name: Peter Mitchell, phone: Name: Tang Tsui, phone: Name: Pieter Parter's Farm, phone: Name: Agrolait, phone: +32 10 588 558 Name: Edward Foster, phone: Name: Laith Jubair, phone: Name: Michel Fletcher, phone: Name: Thomas Passot, phone: Name: Camptocamp, phone: +33 4 49 23 44 54 Name: Ayaan Agarwal, phone: Name: Benjamin Flores, phone: Name: Phillipp Miller, phone: Name: China Export, phone: +86 21 6484 5671 Name: Chao Wang, phone: Name: David Simpson, phone: Name: Jacob Taylor, phone: Name: John M. Brown, phone: Name: Coin gourmand, phone: Name: Delta PC, phone: +1 510 340 2385 Name: Charlie Bernard, phone: Name: Jessica Dupont, phone: Name: Kevin Clarke, phone: Name: Morgan Rose, phone: Name: Richard Ellis, phone: Name: Robert Anderson, phone: Name: Robin Smith, phone: Name: My Company, Chicago, phone: +1 312 349 3030 Name: Steven Hamilton, phone: Name: Pizza Inn, phone: Name: The Jackson Group, phone: +1 786 525 0724 Name: Daniel Jackson, phone: Name: William Thomas, phone: Name: Think Big Systems, phone: +1 857 349 3049 Name: Lucas Jones, phone: Name: YourCompany, phone: +1 555 123 8069 Name: Administrator, phone: +1 555-555-5555 Name: Demo Portal User, phone: Name: Demo User, phone: Name: Mark Davis, phone: Name: Roger Scott, phone: >>>

Nota: aquest script solament funcionarà fins que maten la màquina virtual.

3 jul 2018 - 07:17

Hui he rebut un correo de la FSF.org perquè participe en la campanya en contra de la revisió dels drets d'autor que vol fer la unió europea.

Bàsicament el que volen fer és, amb la excusa de la protecció de dades a l'usuari, endurir les lleis sobre els drets d'autor per afavorir a les grans empreses i que en canvis siga més difícil treballar a aquells que creiem en el programari lliure. Que siga molt més difícil compartir.

Doncs he decidit, com en altres ocasions enviar un correu electrònic als MEPs per intentar que voten en contra. En concret a tots els espanyols, 54 en total. Ara a esperar a que m'arriben les contestacions preparades per a correus d'aquest tipus, igual que jo he enviat un correu estàndard a tots ells.

Què pots fer tu?

Doncs el primer és informar-te del que significa el que es vota el proper 5 de Juliol. Per exemple, pots llegir la informació que dóna Julia Reda, dels pirates ací. Tens una pàgina web sencera per explicar què és aixó a fixcopyright.eu.

Pots afegir-te a la companya comparteix el codi de la fsf.org.

Pots afegir-te a la campanya canvia els drets d'autor de Mozilla.

Pots trucar, enviar correu electrònic o compartir a la xarxa amb els MEPs del parlament europeu.

I qualsevol altra idea que tingues serà benvinguda.

Ja vos contaré quines han estat les contestacions dels 54 parlamentaris espanyols.

3 jul 2018 - 06:56

Aquesta és senzilla.

Per connectar-me a un client faig servir openvpn per seguretat. El cas és que quan em connectava no podia navegar. En fixar-me en la taula de rutes del meu portàtil, vaig adonar-me que la connexió creava massa passarel·les i que pot ser aquest era el problema: el sistema no sabia quina ruta havia d'agafar:

$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 10.8.2.2 128.0.0.0 UG 0 0 0 tun0 0.0.0.0 192.168.10.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 0.0.0.0 192.168.10.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0 10.8.0.1 10.8.2.2 255.255.255.255 UGH 0 0 0 tun0 10.8.2.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0 10.20.0.0 10.8.2.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0 10.40.0.0 10.8.2.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0 10.50.0.0 10.8.2.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0 10.70.0.0 10.8.2.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0 10.81.0.0 10.8.2.2 255.255.0.0 UG 0 0 0 tun0 10.82.0.0 10.8.2.2 255.255.0.0 UG 0 0 0 tun0 10.90.0.0 10.8.2.2 255.255.0.0 UG 0 0 0 tun0 83.54.200.48 192.168.10.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0 128.0.0.0 10.8.2.2 128.0.0.0 UG 0 0 0 tun0 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0 92.168.0.0 10.8.2.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0 192.168.1.0 10.8.2.2 255.255.255.128 UG 0 0 0 tun0 192.168.1.128 10.8.2.2 255.255.255.128 UG 0 0 0 tun0 192.168.10.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 eth0

Però com eliminar la primera, que és la que sobra, des de finestra de comandaments.

Doncs així:

$ sudo ip route del 0.0.0.0/1 via 10.8.2.2 dev tun0

I ara ja puc estar connectat i navegar alhora.

12 juny 2018 - 09:35
Dissabte 15 de setembre se celebra el Dia de la Llibertat del Programari a tot el món i a l’Ateneu la Bòbila de Barcelona farem xerrades i/o tallers. Si teniu algun programari lliure a presentar o hi voleu proposar alguna activitat, si us plau contacteu amb mi.  
10 juny 2018 - 10:07

Ja he parlat altres anys sobre els 500 servidors més potents del món, la llista top500.org.

En aquesta llista apareixen unes magnífiques estadístiques del fabricants, l'area d'aplicació, del coprocessador, dels segments, dels continents on estan, les connexions que tenen, països, arquitectura, sistema operatiu i familia dels sistemes operatius entre altres més. Reviseu el que hi ha.

La llista es genera des del 1993, o siga que pots vore l'evolució dels supercomputadors al llarg dels anys.

També n'he parlat dels maravellosos conjunt de scripts que proporciona la llibreria imagemagick. Junt amb la potència del Bash, et permeten fer de tot amb imatges.

El cas és que falta molt poc perquè apareguen les estadístiques actualitzades a juny del 2018, on guanya per golejada la família de sistemes operatius linux.

Per poder vore més fàcilment l'evolució dels sistemes operatius dels super computadors, he fet 50 captures de la gràfica i les he volgut mostrar en un gif per fer-ho bonic. I el resultat és aquest:

Curiosa l'evolució. Destacar l'entrada en els super computadors de linux l'any 2008 i ja la seua imparable evolució fins arribar al 100% l'any 2017. Nota: hi ha un canvi de color de la família linux l'any 2014 que pot confondre.

Però anem al que volia explicar, com he convertit 50 captures en un .gif tan xulo? Vos ho dic ràpidament i qui vulga més informació que m'envie un correu o que mire la documentació de la lliberia.

Primer he retallat de tota la captura de pantalla, el tros d'imatge que m'interessava. He executat això:

for f in *.png; do convert "$f" -crop 850x560+250+560 +repage "$f"; done

Bàsicament el que fa és recórrer totes les imatges i retallar un requadre de 850x560 píxels en la posició x=250 i y=560. Important el paràmetre +repage per redefinir la mida de la capa a la nova mida de la imatge escapçada.

Ara ja podria haver fet el fitxer .git, però he pensat que calia, almenys, posar l'any de la gràfica en la imatge per poder informat al visitant de quin any es tracta la gràfica.

Per posar l'any en cada imatge, he executat això (depén de com tingueu nomenades les imatges):

item=1992 count=1 for f in *.png; do count=$(($count+1)) rem=$(($count % 2)) if [ "$rem" -eq "0" ]; then item=$((item+1)) fi convert "$f" -fill white -undercolor '#00000080' -pointsize 40 -gravity SouthEast -annotate +0+0 "$item" "$f" done

El que fa aquesta comanda és recórrer altra vegada els fitxers i posar l'any de la gràfica a la part inferior dreta de cada imatge. La dificultat radicava en que són 2 imatges per any. Torne a repetir, depén de com tingueu les captures, l'script es podria haver fet d'altra manera.

I per fi, per crear el gif a partir de les 50 imatges ja perfectament retallades i amb les dades necessàries, he executat això:

convert -delay 100 -loop 0 *.png linux.gif

Amb el -delay 100 per a fer una transició d'un segon entre cada diapositiva, i el nom del fitxer resultant.

Però l'important són les dades d'aquesta pàgina web. L'afegisc a l'apartat d'enllaços.

5 juny 2018 - 23:14
Per evitar que Gmail i Outlook marquin els correus-e procedents del nostre com a servidor com a correu brossa ens pot interessar fer relay en un altre SMTP, i més concretament fer relay d’alguns usuaris concrets. Afegim el fitxer /etc/postfix/bysender: … Continua llegint → 1

Pàgines