Image    Planeta

12 jul 2019 - 11:59

Doncs el firefox developer edition en la seua versió beta:

El gaste per fer debug de Javascript o html i més coses. Una meravella. Si vos el voleu instal·lar, el problema és que està en anglés.

Des d'aquesta pantalla, com en la de qualsevol firefox, podeu accedir al registre de canvis de la versió, la informació sobre la llicència, els drets de l'usuari final i la política de privadesa.

El tinc sincronitzat amb el sync, de manera que sempre tinc la mateixa configuració a qualsevol dispositiu. I també gaste el firefox send per enviar fitxers de manera segura i ara estic començat a gastar el pocket, per desar els preferits.

No necessite molt més. I tu?

10 jul 2019 - 07:57

Fa poc vaig explicar que tenia problemes de xarxa. No vaig tindre més remei que instal·lar el mòdul propietari de Realtek per evitar talls de connexió.

Però què passa en cada actualització del nucli? Doncs que cal construir el mòdul a mà cada vegada que s'actualitza.

Podem, però, utilitzar dkms per a què, automàticament construïsca el mòdul cada vegada que hi ha un canvi en el nucli.

Com?

En aquest cas es tracta de la versió 8.047.02 del mòdul r8168. M'he baixat el codi font i l'he descomprimit a

$ ls Baixades/r8168-8.047.02/ autorun.sh log.txt Makefile README src

Cal instal·lar el dkms, per suposat.

$ sudo apt-get install dkms

Creem el directori on posarem el codi font del mòdul:

$ sudo mkdir /usr/src/r8168-8.047.02 $ mv Baixades/r8168-8.047.02/src /usr/src/r8168-8.047.02

Creem un fitxer de configuració per al mòdul que vull construir:

$ cat /usr/src/r8168-8.047.02/dkms.conf PACKAGE_NAME="r8168" PACKAGE_VERSION="8.047.02" BUILT_MODULE_NAME[0]="r8168" DEST_MODULE_LOCATION[0]="/kernel/drivers/net/ethernet/realtek/" AUTOINSTALL="yes"

I l'afegim al codi del nucli:

$ sudo dkms add r8168/8.047.02 Creating symlink /var/lib/dkms/r8168/8.047.02/source -> /usr/src/r8168-8.047.02 DKMS: add completed.

I l'instal·lem amb:

$ sudo dkms install r8168/8.047.02 Building module: cleaning build area... make -j8 KERNELRELEASE=5.0.0-20-generic -C /lib/modules/5.0.0-20-generic/build M=/var/lib/dkms/r8168/8.047.02/build...... cleaning build area... DKMS: build completed. r8168.ko: Running module version sanity check. Good news! Module version 8.047.02-NAPI for r8168.ko exactly matches what is already found in kernel 5.0.0-20-generic. DKMS will not replace this module. You may override by specifying --force. depmod... DKMS: install completed.

Ara ja, cada vegada que hi haja una actualització del nucli, es construirà automàticament el mòdul aquest:

$ modinfo r8168 filename: /lib/modules/5.0.0-20-generic/kernel/drivers/net/ethernet/realtek/r8168.ko version: 8.047.02-NAPI license: GPL description: RealTek RTL-8168 Gigabit Ethernet driver author: Realtek and the Linux r8168 crew <netdev@vger.kernel.org> srcversion: 06C5D472068F6C70BB6C3FD alias: pci:v00001186d00004300sv00001186sd00004B10bc*sc*i* alias: pci:v000010ECd00002600sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010ECd00002502sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010ECd00008161sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010ECd00008168sv*sd*bc*sc*i* depends: retpoline: Y name: r8168 vermagic: 5.0.0-20-generic SMP mod_unload parm: speed_mode:force phy operation. Deprecated by ethtool (8). (uint) parm: duplex_mode:force phy operation. Deprecated by ethtool (8). (uint) parm: autoneg_mode:force phy operation. Deprecated by ethtool (8). (uint) parm: advertising_mode:force phy operation. Deprecated by ethtool (8). (uint) parm: aspm:Enable ASPM. (int) parm: s5wol:Enable Shutdown Wake On Lan. (int) parm: s5_keep_curr_mac:Enable Shutdown Keep Current MAC Address. (int) parm: rx_copybreak:Copy breakpoint for copy-only-tiny-frames (int) parm: use_dac:Enable PCI DAC. Unsafe on 32 bit PCI slot. (int) parm: timer_count:Timer Interrupt Interval. (int) parm: eee_enable:Enable Energy Efficient Ethernet. (int) parm: hwoptimize:Enable HW optimization function. (ulong) parm: s0_magic_packet:Enable S0 Magic Packet. (int) parm: debug:Debug verbosity level (0=none, ..., 16=all) (int)
10 jul 2019 - 07:42

Feia temps que no veia codi assemblador. Des que vaig començar la carrera. Aixo fa molts anys.

Ara m'he trobat amb el joc del comecocos fet amb assemblador.

I funciona al meu ubuntu.

Simplement cal instal·lar el quemu per a màquines amb x86:

$ sudo apt install qemu-system-x86

i executar la imatge del joc amb

$ qemu-system-x86_64 -fda pillman.img

I a jugar:

I amb tant sols 512 bytes de grandària.

4 jul 2019 - 21:24

Sóc milionari.

M'acaba d'arribar per correu això

4 jul 2019 - 08:58

Fa poc m'he comprat unes samarretes de laincorrecta.cat.

Amb el paquet hi havia uns adhesius de regal.

Ja us podeu imaginar de què van les samarretes. :)

3 jul 2019 - 20:46

Estic molt content amb la darrera versió d'Ubuntu, ja sabeu, la 19.04.

Va com la seda. I amb el gnome-shell amb wayland estic molt a gust.

Tinc un problema, però, que m'ha dut a reclamar al meu proveïdor d'Internet per si de cas era el meu router. El problema era que, cada cert temps, uns segons o minuts, es produïen talls en la connexió a Internet.                                    

Això és molt problemàtic si treballes constantment amb connexions per ssh, openvpn i similar. Quan menys m'ho pensava, es tallava la connexió i el que estava fent, o bé es perdia, o bé es quedava a mitges. Vaig haver, amb desesperació, d'instal·lar tmux als servidors per recuperar la sessió iniciada una vegada es tallava connexió.

I el problema era que la meua tarja de xarxa és aquesta:

$ sudo lshw -C network [sudo] contrasenya per a cubells: *-network description: Ethernet interface product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd. ...

De sempre havia fet servir el paquet oficial de la distribució, i ha estat una meravella durant aquests anys, poder carregar el mòdul en cada nou nucli gràcies a aquest paquet i al dkms:

$ aptitude search r8168 p r8168-dkms - dkms source for the r8168 network driver

El problema és que ara, doncs, el driver no funciona correctament.

Fent una cerca, no he tardat molt en llegir sobre problemes de connectivitat i que el millor driver és el propietari de ca Realtek. I no tingut més remei que baixar-me, compilar i instal·lar-me el driver propietari.

Doncs ja sabeu, si teniu aquesta tarja al vostre sistema, i teniu talls de connexió, instal·leu-vos aquest mòdul:

$ modinfo r8168 filename: /lib/modules/5.0.0-20-generic/kernel/drivers/net/ethernet/realtek/r8168.ko version: 8.047.02-NAPI license: GPL description: RealTek RTL-8168 Gigabit Ethernet driver author: Realtek and the Linux r8168 crew <netdev@vger.kernel.org> srcversion: 06C5D472068F6C70BB6C3FD alias: pci:v00001186d00004300sv00001186sd00004B10bc*sc*i* alias: pci:v000010ECd00002600sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010ECd00002502sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010ECd00008161sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010ECd00008168sv*sd*bc*sc*i* depends: retpoline: Y name: r8168 vermagic: 5.0.0-20-generic SMP mod_unload parm: speed_mode:force phy operation. Deprecated by ethtool (8). (uint) parm: duplex_mode:force phy operation. Deprecated by ethtool (8). (uint) parm: autoneg_mode:force phy operation. Deprecated by ethtool (8). (uint) parm: advertising_mode:force phy operation. Deprecated by ethtool (8). (uint) parm: aspm:Enable ASPM. (int) parm: s5wol:Enable Shutdown Wake On Lan. (int) parm: s5_keep_curr_mac:Enable Shutdown Keep Current MAC Address. (int) parm: rx_copybreak:Copy breakpoint for copy-only-tiny-frames (int) parm: use_dac:Enable PCI DAC. Unsafe on 32 bit PCI slot. (int) parm: timer_count:Timer Interrupt Interval. (int) parm: eee_enable:Enable Energy Efficient Ethernet. (int) parm: hwoptimize:Enable HW optimization function. (ulong) parm: s0_magic_packet:Enable S0 Magic Packet. (int) parm: debug:Debug verbosity level (0=none, ..., 16=all) (int)

 

 

Pàgines