Nova maqueta Punttic amb l'Ubuntu

La nova maqueta de Punt TIC de Catalunya forma part d'una de les accions i actualitzacions del programari i maquinari dels Punts TIC. L'any 2018 es va fer una actualització a 149 punts TIC i 130 Òmnia de la Xarxa.  Des del febrer i fins abans de l’estiu, la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, està duent a terme aquesta nova actualització.

El sistema operatiu Ubuntu, en la seva darrera versió de manteniment de llarg termini LTS (20.04), i amb una actualització dels programes i eines que porta instal·lats, és la base de la nova maqueta. A més, s'han incorporat noves millores i s’ha posat a prova durant una experiència pilot realitzada en alguns Punt TIC de Barcelona, degut a les restriccions sanitàries de la pandèmia de la covid-19.

Més informació a:

https://punttic.gencat.cat/article/aixi-es-la-nova-maqueta-punt-tic